Hoe verwerk je een trauma?

Hoe verwerk je een trauma?

De eerste stap is het herkennen en het trauma typerend vinden én er ook naar durven kijken. De tweede stap erkennen; durven toegeven dat het echt is gebeurd. En de derde stap is het verkennen. Door te durven erkennen komt er ruimte om er anders mee om te gaan. Dan komt er gedragsverandering en ruimte om je persoonlijk te ontwikkelen.