Workshop kwaliteiten


In deze workshop leer je systemisch te kijken naar verborgen kwaliteiten. Deze liggen vaak verborgen onder traumatische situaties vanuit het verleden.

  

Een klein kind dat zich vroeger het liefst terugtrok en stil in een hoekje ging zitten omdat ouders dan het minste last van hem of haar hadden, kan nu problemen ondervinden in spreken in het openbaar.


Een opstelling kan laten zien wat de blokkade in het moment is. Door het systeem compleet te maken (alles wat er vroeger niet mocht zijn) en in het licht te zetten, ontstaat er ruimte om de kwaliteit in jezelf naar boven te halen en een plek te geven.