Relaties

Wat is er in de relatie veranderd?

Mensen die in contact met mij komen, hebben een probleem omdat zij vastlopen in hun relatie. Een langdurige relatie kan ervoor zorgen dat partners elkaar "kwijt" raken om verschillende redenen. Het gevolg hiervan kan zijn dat er geen verbinding meer is en de interesse daardoor afneemt naar elkaar. Dit hoeft niet direct te betekenen dat er geen sprake meer is van genegenheid en liefde naar elkaar. Ook een kortdurende relatie kan te maken hebben met twee personen die ieder onafhankelijk van elkaar met een rugzak vol eigen ervaringen, herinneringen, pijn etc  bij elkaar komen. Ik zie de reden van je komst, dat er aandacht wordt besteed aan de relatie.

Samen kijken we wat er speelt binnen de relatie en proberen we naar boven te krijgen wat ervoor zorgt, dat de relatie niet op rolletjes loopt. Ook kan het zijn, dat het houden van afgebrokkeld is en je niet weet hoe je nu verdere stappen kunt ondernemen. Ruzies en frustraties kunnen voor veel energieverlies zorgen, waardoor er nog weinig ruimte overblijft voor passie, sport, gezin, etc. Hierbij is het van belang te kijken waar deze emoties vandaan komen. 

In een eerste intakegesprek bespreken we wat de problemen en/of vragen zijn waar je tegenaan loopt. Daarna wordt er besproken wat het plan van aanpak is. Hierbij is het belangrijk of er nog voldoende energie en interesse is om de relatie te laten slagen. Wat wil de persoon apart van de ander en wat zijn haar of zijn verwachtingen van een relatie.