registratie

Klachtenregeling

Als professioneel regressie- en reïncarnatietherapeut en lid van mijn beroepsvereniging NVRT, die de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden bewaakt, wil ik graag dat u tevreden bent over uw sessie(s). Een enkele keer kan dat anders lopen. Vanaf 1 januari 2017 kunt u dan de volgende weg bewandelen:

a. In eerste instantie komt de klacht – mondeling of schriftelijk – bij de regressie- en reïncarnatietherapeut terecht. U kunt die richten aan paula@paularepi.nl. Therapeut en cliënt proberen het probleem in een persoonlijk gesprek op te lossen. Pas wanneer in een gesprek tussen therapeut en cliënt er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, dan kunt u zich als cliënt wenden tot de klachtenfunctionaris. Deze weg kan wel veel langer duren.

b. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon, die niet verbonden is aan de NVRT. Hij/ zij kiest geen partij, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut. De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat de cliënt, de therapeut en de klachtenfunctionaris samen naar een oplossing zoeken.

c. Is de cliënt ontevreden met de onder b) geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie. Deze commissie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is voor de cliënt een laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden. De Geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen.

Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliënt heeft de mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. De rechter zal een bindend advies doorgaans slechts marginaal (beperkt) toetsen. Dat houdt in dat de rechter nagaat of het advies op een juiste manier tot stand is gekomen en of het voldoende is gemotiveerd. Alleen als dit niet in orde is, zal de rechter uw zaak opnieuw beoordelen.

De beroepsorganisatie NVRT is aangesloten bij het Nibig, dat de klachtenprocedure uitvoert. Voor het inschakelen van de Klachtenfunctionaris kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl . Deze regeling volgt de voor alle officiële zorgverleners geldende wetgeving in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz).

Maatregelen coronavirus

De maatregelen voor het coronavirus neem ik heel serieus en naar mijn clienten toe heb ik daar ook goed over nagedacht.
Een sessie kan hier in mijn praktijk plaatsvinden. En ik neem de volgende punten in acht:

1. We schudden geen handen en ik zal je vragen om bij binnenkomst eerst je handen te wassen. Ik doe dit zelf ook voordat je binnen komt.
2. We houden een afstand van minimaal 1,5 meter. 
3. Conform onze beroepscode reinig ik de stoelen waar je op zit een aantal keer per dag.
4. Ik zorg voor een schone praktijk en let daarbij op zaken die door de cliënten zijn aangeraakt. 
5. Ik check dagelijks de richtlijnen van de overheid m.b.t. sociale contacten en werkzaamheden.

Ik verzoek je om je af te melden als je ziekteverschijnselen hebt.
Je afspraak bij mij gaat door, tenzij je van mij een ander bericht krijgt. Ben je zelf verkouden of ziek, of in aanraking geweest met iemand met het coronavirus, of die in een risicogebied is geweest, dan vraag ik je om afspraak met mij af te zeggen en thuis te blijven, conform de richtlijnen van het RIVM. Ik hou je op de hoogte mocht de situatie veranderen.
Ook ik zal aangeven als ik ziekteverschijnselen vertoon.

Online sessies

Ik bied je, de mogelijkheid om online sessies te doen.  Dit kan telefonisch, via skype of facetime. Als je hier interesse voor hebt, zijn er ook een aantal richtlijnen die we samen kunnen bespreken om de sessie op afstand te laten plaatsvinden. Bel of mail me als je hier interesse in hebt.