Nascholing verbreding en verdieping van therapeutische technieken

voor professionals


  • Regressie-technieken
  • Werken met afgesplitste delen/overlevingsmechanismen (innerlijk kindwerk)
  • Energetisch werken (mijn en dijn)


Met bovenstaande methodes bekwaam je jezelf in het nog beter begeleiden, in het ruimte creëren voor oplossingen, traumaverwerking en het naar boven halen van kwaliteiten van cliënten. In de training besteden we ook aandacht aan wat het lichaam draagt en aan het opschonen en transformeren van energieën. Ook wordt er aandacht besteed aan het dragen van thema's door meerdere generaties heen.


Regressie-technieken zijn manieren om de client in een trance te krijgen. Ieder mens heeft zijn eigen antwoorden en vindt deze in zijn onderbewuste. Je leert in deze module hoe je werkt met het lichaam en de emoties. Ook zijn er clienten die vast zitten in het hoofd en moeilijk in het lichaam kunnen komen. Dan gebruik je methodes die ervoor zorgen dat zij toch uit het hoofd gaan en vanuit hun gevoel gaan werken. Hoe werk je bijvoorbeeld als de client blokkeert? In deze module ga je aan de slag om in deze situaties de blokkade te omzeilen.


Afgesplitste delen/overlevingsmechanismen (innerlijk kindwerk)
Je leert terug te gaan naar de oorsprong van het probleem waar een client mee komt. Als de client duidelijk krijgt wat daar toen in die traumatische situatie gebeurde; wat dacht hij, wat voelde hij, wat deed hij of wat deed hij niet en hoe heeft dit doorgewerkt tot aan de dag van vandaag. Je werkt dan met het deel wat het niet meer aan kon en wat de overleving in ging. Welke rol heeft dit deel vandaag de dag nog? Kan het deel wat toen afgesplitst is weer integreren met de huidige persoonlijkheid? En wat voor kracht komt hierdoor vrij van de client?


De manier waarop je in de nascholing met de methodes aan de slag gaat, bied je een aanvulling op je eigen technieken en draagt bij aan een verbreding en diepgaande, blijvende verandering in het proces van de cliënt.

Deze training is ontstaan uit mijn 12-jarige ervaring als regressietherapeut, opsteller, (gast) docent en verzorger van workshops.

In de trainingsdagen wordt er aandacht besteed aan de theorie, die je in de praktijk gaat oefenen met elkaar.


Voor wie?
Voor therapeuten, coaches en andere geïnteresseerden die eerder regressie en systemisch werken in een cursus, opleiding of workshop hebben gevolgd. En nog meer de diepte in willen om de methodes nog beter te kunnen toepassen.