Authentiek leiderschap 

“      met al je talenten, kwaliteiten en kernwaarden”Hoe word je de beste versie van jezelf?


In deze workshop wordt er aandacht besteed aan:
- je lichaam

- verbinden met het verleden
- familielijn
- verbinden met cultuur, land, stad, herkomst
- verbinden met je lot
- seksuele energie (vrouwelijke- en mannelijke energie)
- aangeven van grenzen

Voor wie?

Deze tweedaagse workshop is opgezet voor iedere therapeut, coach of begeleider die meer inzicht wil krijgen in de invloed en de verbindingen van de eigen vrouwen- of mannenlijn op het eigen leven. Of in het begeleiden van cliënten die met deze vraag komen.

Wat?

In deze workshop leer je systemisch te kijken naar verborgen talenten, kwaliteiten en kernwaarden van de cliënt. Deze liggen vaak verscholen onder (traumatische) situaties vanuit het verleden. Ook kan er sprake zijn van patronen of verstrikkingen binnen de familielijn. Leef jij je leven of leef je het lot van een familielid? Heb jij een plek? Iedereen heeft recht op een plek binnen het familiesysteem. En als je een plek hebt, sta je dan op jouw eigen kindplek? Of heb je de plek van een ouder ingenomen?


Welke blokkade zorgt ervoor dat je cliënt niet of minder de beste versie van zichzelf is? We kijken naar de verbindingen met het verleden (vervolg), cultuur, het geboorteland, -stad, herkomst en je ziel.
Wat speelt daar onbewust? Wat voor kracht zit er? En welke verstrikkingen of dynamieken zijn er die geheeld mogen worden waardoor de levensenergie weer kan stromen?


In de workshop gaat het ook over seksuele energie. Hoe stroomt jouw levenskracht en hoe is de balans tussen vrouwelijke- en mannelijke energie. Dit alles heeft invloed hebben op jouw leiderschap?

Hoe?

Een interessante, kleinschalige workshop waarbij je met eigen inzet als deelnemer je eigen leiderschap èn het effect van systemisch werken als aanvulling op je al bestaande

methodes kunt ervaren. Door systemisch te leren kijken en te oefenen in kleine groepjes met ondertiteling, ondervind je hoe en of deze manier van werken voor jou toepasbaar is.

Weet je dat het dragen van deze last je kan beperken in je talenten en kwaliteiten? In jouw leiderschap?

Een opstelling kan laten zien wat de blokkade in het moment is. Door het systeem compleet te maken (alles wat er vroeger wel of niet mocht zijn) en in het licht te zetten, ontstaat er ruimte om

talenten te versterken en de kwaliteit in jezelf naar boven te halen en een plek te geven. Dan pas kun je inzicht krijgen in jouw kernwaarden.