Vrouwelijk leiderschap I

                                            “leiden vanuit je eigen waarden”Hoe word je de beste versie van jezelf?


We hebben allemaal een moeder. Ook zij heeft een moeder en

ook je oma heeft een moeder. Zo was er dus een vrouwenlijn voordat jij werd geboren.


Je hoeft deze vrouwen niet te kennen om inzicht te krijgen in wat zij in de lijn hebben doorgegeven. Het kan gaan om fijne en niet fijne dingen, waar je onbewust last van kunt hebben in het dagelijkse leven. Weet je dat het dragen van deze last je kan beperken in je talenten en kwaliteiten? In jouw leiderschap?

Voor wie?

Deze tweedaagse workshop is opgezet voor iedere vrouwelijke therapeut, coach of begeleider die meer inzicht wil krijgen in de invloed van de eigen vrouwenlijn op het eigen leven. Of in het begeleiden van cliënten die met deze vraag komen. Voor, door en met vrouwen.

Wat?

In deze workshop leer je systemisch te kijken naar (verborgen) talenten en kwaliteiten van de cliënt. Deze liggen vaak verscholen onder traumatische situaties vanuit het verleden. Ook kan er sprake zijn van patronen of verstrikkingen binnen de familielijn.


Welke blokkade zorgt ervoor dat je cliënt niet of minder de beste versie van zichzelf is? We kijken naar de verhouding tussen de cliënt, haar moeder, oma en overgrootoma en ook haar

kinderen. Wat speelt daar onbewust? Wat voor kracht zit er? En welke verstrikkingen of dynamieken zijn er die geheeld mogen worden waardoor de levensenergie weer kan stromen?


In de workshop gaat het ook over hoe je in het nu aanwezig bent en welk stukje van jou nog in het verleden leeft. Hoe werkt je innerlijke kompas en zijn er nog onverwerkte situaties die

invloed hebben op vrouwelijk leiderschap?

Hoe?

Een interessante, kleinschalige workshop waarbij je met eigen inzet als deelnemer je eigen vrouwelijke leiderschap èn het effect van systemisch werken als aanvulling op je al bestaande

methodes kunt ervaren. Door systemisch te leren kijken en te oefenen in kleine groepjes met ondertiteling, ondervind je hoe en of deze manier van werken voor jou toepasbaar is.


Een opstelling kan laten zien wat de blokkade in het moment is. Door het systeem compleet te maken (alles wat er vroeger niet mocht zijn) en in het licht te zetten, ontstaat er ruimte om

talenten te versterken en de kwaliteit in jezelf naar boven te halen en een plek te geven.


Een vervolg op deze workshop is Vrouwelijk Leiderschap II. In deze workshop wordt er aandacht besteed aan:
- verbinden met het verleden
- verbinden met je lot
- verbinden met je ziel
- seksuele energie