Familieopstellingen (systemisch werken)


Wat is een opstelling?

Een opstelling geeft je letterlijk een beeld zoals het op dat moment van binnen voelt. Ieder mens komt uit een familie en is onderdeel van een systeem. Vandaar de naam familieopstellingen of systemisch werken.


Vanuit een familielijn kun je heel veel dragen. De positieve energie en ook de negatieve energie.

Het laatste kan ervoor zorgen dat je niet helemaal kunt zijn wie je bent omdat je iets draagt wat niet van jou is.


Ontdek je onzichtbare patronen! Met een opstelling komt aan het licht wat je niet eerder hebt gezien. Wat draag je, waarom draag je dat en is het nog nodig om dat te dragen? 

Familieopstellingen Culemborg Gelderland
Familieopstellingen Paula Repi Culemborg

Het doel van een opstelling

Een opstelling geeft je inzicht en oplossingsruimte in vragen over bij voorbeeld relaties, werk, privésfeer, verlies, keuzes maken, geen plek hebben of kunnen vinden, moeilijk kunnen ontvangen en veel geven, enz.


Een mens is geneigd om dat wat te moeilijk is of wat pijn doet, weg te stoppen. Want dan is het er ook niet. Het wegstoppen werkt als een bal die je onder water probeert te houden.


Met een opstelling breng je alles wat je (onbewust) buitensluit in het zicht. Je zet het als het ware in het licht. Hierdoor worden situaties, personen, etc. erkend. En erkenning geeft rust en ruimte om het anders te gaan doen.Familieopstelling Paula Repi Culemborg Gelderland

Werkwijze

Opstellen doe je met poppetjes of met vloerankers (A4-tjes). Een andere manier is met mensen (representanten). Bekijk daarvoor de tekst over de 1-daagse workshop Familieopstellingen.


Je kunt kiezen voor een opstelling omdat die oplossingsruimte biedt maar je kunt er ook voor kiezen om dit te combineren met regressie-

technieken en innerlijk kindwerk.

Welke vragen kun je inbrengen: