Workshop familieopstellingen


In deze workshop kunnen 4 personen een vraag inbrengen over een onderwerp waar zij inzicht in willen krijgen. Samen met andere deelnemers (representanten) wordt de vraag opgesteld. Tijdens de workshop is er plaats voor maximaal 12 deelnemers.  Door de vraag uit te laten beelden (opstelling) door representanten kun je als vraaginbrenger zien wat er precies aan de hand is. Vaak herken je de personen of de dynamiek waar het om gaat.


Het bijzondere hieraan is dat de representanten niets van de persoon weten waar zij voor staan. Door interventies verandert de opstelling naar een mogelijke oplossing. Het kan zijn dat de vraag direct wordt beantwoord omdat de oplossing heel duidelijk is. En ook kan het zijn dat er oplossingsruimte is ontstaan waardoor er weer een stap verder kan worden gezet. Hoe deze methode werkt, dat weet niemand. Maar het werkt!!!