ORGANISATIEOPSTELLINGEN GELDERLAND
Een Organisatieopstelling is een bewezen en succesvolle methode om snel beter inzicht te krijgen in de dynamiek van een team of organisatie en de mogelijkheden voor verbetering.


Voor wie?
Voor een ieder die weet of voelt dat zijn organisatie, bedrijf, voetbalteam of werk niet optimaal loopt, of het nu gaat om een directeur, een afdelingschef, een voetbaltrainer of een individuele werknemer. Die er nog niet de vinger op heeft kunnen leggen waar dat nu aan ligt maar die wel besloten heeft daar wat aan te doen.


Wat is een Organisatieopstelling?
Een Organisatieopstelling is een manier om de dynamiek binnen een organisatie, afdeling/team, combinatie van producten, etc. in de huidige (niet optimale) staat ruimtelijk zichtbaar te maken en te verbeteren. Het is de snelste methode om inzicht te krijgen: wat is het probleem, waar zit de obstructie, wat zijn de implicaties. En: waar zijn de mogelijke oplossingen te vinden.


Voordelen van een Organisatieopstelling
Een zeer beknopte omschrijving van het probleem is voldoende omdat de opstelling zelf de essentie van het probleem goed zichtbaar maakt. Door het ruimtelijke aspect worden ook dwarsverbindingen duidelijk en
veel aspecten die nog niet bij de probleembeschrijving aan bod waren gekomen. Dus een enorme tijdwinst en kostenbesparingen. En daarnaast een helder begrip van het probleem en een heldere indicatie van de mogelijkheden voor oplossing van het probleem.


Waarom u deze Organisatieopstelling wilt doen?
U wilt iemand die u stap voor stap door het proces leidt. Die u met verstand van zaken en met gevoel bijstaat, die zich bewust is van de soms minimale nuances die hier meespelen. En die op heldere wijze en tegelijk kort en bondig de resultaten van de opstelling met u bespreekt. Zodat u en wij naar huis gaan in de aangename wetenschap dat u nu exact weet wat het probleem is en wat u te doen staat om het bedrijf, de afdeling, het werk of het voetbalteam te optimaliseren.

Wat wordt er van u verwacht?
Een open instelling, gevoel voor humor en gepoetste schoenen. We maken een eerste afspraak (intake) van ongeveer een uur om de situatie te inventariseren. Daarin bepalen we samen hoe we verder gaan. In de regel is dat een opstelling van maximaal 2 uur en een nagesprek van ongeveer een uur.


Werkwijze en kosten
De kosten zijn inclusief de intake, de Opstelling, het nagesprek en de verslaglegging. Aan de hand van het intakegesprek bepalen we samen het vervolg van het proces.
De kosten zijn ter introductie 750 euro exclusief BTW, kosten voor representanten en reiskosten.